Programteori

  1. Hvilken problemstilling er det, I ønsker at løse med jeres indsats, og hvad er derfor formålet med indsatsen? (kan for eksempel handle om misbrug, dårligt fungerende familier, hjemløshed, konsekvenser af handicaps eller andre sociale problemstillinger).

  1. Hvad er de ønskede resultater af indsatsen? Hvad er det overordnede mål for målgruppen? Det er meget vigtigt at bruge resurser på at beskrive dette. Beskrivelsen af ønskede resultater/mål skal være knyttet til målgruppen for jeres indsats: Hvad ønsker vi, at vores målgruppe skal opnå?
  1. Hvilken indsats vil I gennemføre for at opnå det ønskede resultat? I må finde en balance i at beskrive indsatsen, så den hverken bliver for overordnet og dermed intetsigende eller alt for detaljeret. Ved at svare på dette spørgsmål bliver I helt klare på, hvad I egentlig gør.
  1. Mekanismer: Hvad er jeres argumenter for, at I mener indsatsen vil føre til de ønskede resultater? Her kan I trække på litteratur og teorier, egne erfaringer og antagelser. Det er her, I argumenterer for, hvad det er for mekanismer, der virker for jeres brugere. Denne del er ofte overset eller anses for givet i socialt arbejde, men det er noget af det mest afgørende. Det er her, fagligheden spiller ind. Hvis I ønsker at evaluere på resultaterne, og hvis de ikke bliver som forventet, er det mekanismerne I skal stille spørgsmål til: Hvor er det, vores antagelser ikke holder? Hvor er det, vi skal ændre programteorien og dermed på indsatsen?
  1. Hvilke ressourcer skal der til for at kunne udføre de pågældende aktiviteter? Det er vigtigt, at I ikke kun tænker i normeringer og penge, men også i kompetencer, ledelse og fysiske rammer. Måske kan I også bruge elementer som kultur og værdier som input, hvis den type elementer har betydning for indsatsen og de resultater, I ønsker at opnå.
  1. Først nu er I egentlig klar til at svare på spørgsmålet: Hvad er det, vi ønsker at måle? Ønsker vi at dokumentere det, vi gør (målefterlevelse), eller ønsker vi at måle på det, vi opnår (målopfyldelse)? I princippet kan I måle på hvert enkelt led i programteorien: Har vi rent faktisk de nødvendige ressourcer til rådighed? Gennemfører vi de aktiviteter, vi ønsker med det ønskede indhold og kvalitet? Opnår brugerne de forventede resultater?