Den logiske model

I planlægningen af dokumentationen kan I benytte følgende analyseversion af den logiske model:

Dokumentation er ikke et formål i sig selv. Stil jer derfor følgende spørgsmål:

  1. Hvad er det for en indsats vi vil dokumentere og evaluere?
  2. Hvorfor vil vi dokumentere og evaluere dette? Hvad forventer vi at få ud af det? Hvad skal vi bruge det til?
  3. Hvem skal udføre dokumentationen og evalueringen? Medarbejdere, en tovholder, en mindre arbejdsgruppe, ledelse osv.
  4. Hvem skal bidrage med viden til dokumentationen og evalueringen? Brugere, samarbejdspartnere, pårørende, osv.
  5. Hvad gør vi helt konkret for at dokumentere og evaluere – lav en tids- og handleplan.