Skab overblik over interessenter

  1. Udfyld Interessentskema A med de relevante interessenter. Tænk bredt! De typiske interessenter i et socialt tilbud vil være: Ledelsen, politikere, sagsbehandlere, bestyrelse, brugere, pårørende, medarbejder, lokal miljøet.
  1. Skriv ud fra hver interessent hvad du vurderer, de har af ønsker og behov for viden. Brug eventuelt følgende spørgsmål som hjælp:
  1. Prioriter interessenterne ud fra hvem, I finder det vigtigst at imødekomme. Brug tal fra 1 og opefter, hvor ”1” er dem i prioriterer højst.
  1. Når/hvis I skal til at designe nye former for dokumentationssystemer, så husk at inddrage de vigtigste interessenter i arbejdet. Brug derefter interessentskema B for at finde frem til, hvordan I sikrer, at dokumentationen kommer til at give mening og skabe værdi for den pågældende interessent.
  1. Når I er i gang, så inddrag interessenterne løbende. For eksempel brugerne – få inspiration via guiden Involvér brugerne. Få også inspiration fra andre guides her på siden for eksempel Bring dokumentation og resultater i spil.
  1. Husk at dokumentationen er dynamisk og vend derfor tilbage til at se på dine interessenter…