Introduktion

Vores vision med hjemmesiden er, at arbejdet med dokumentation bliver iscenesat på en måde, så det bliver indlysende, overbevisende og igangsættende i forhold til at skabe god, fremadrettet praksis.

Der samles i dag megen dokumentation inden for det sociale område, som enten ikke bliver brugt eller som i bedste fald danner grundlag for faglig refleksion, men som ikke omsættes til konkret handling.

Forudsætningen for at ny viden kan omsættes til ny praksis er også, at data har tilstrækkelig god kvalitet, og at praktikere er i stand til at forstå og håndtere data. Derfor rummer kapitlerne også redskaber til dette.

Siden er bygget op om to faser i arbejdet med dokumentation og med at få det omsat til ny faglig praksis:

  1. Planlæg jeres dokumentation
  2. Fra viden til handling

Hver fase består af en række kapitler og til hvert kapitel er tilknyttet et eller flere redskaber, der skal gøre det nemmere at omsætte den viden der formidles til konkret handling i hverdagen.

Meningen er, at I skal plukke de kapitler og redskaber ud, der er relevante og interessante i netop jeres situation. Hjemmesiden kan bruges som et opslagsværk, som man kan springe rundt i efter forgodtbefindende.

Vi har givet et første bud på en række redskaber, men meningen er at siden skal være dynamisk. Derfor vil vi gerne have jeres erfaringer med at bruge siden og bud på redskaber, så også de kan blive til inspiration for andre. Send os derfor gerne en mail med erfaringer og idéer – se vores kontaktoplysninger her