Fra viden til handling

Formidl resultater virkningsfuldt

Hensigt: At komme med ideer til hvordan resultater præsenteres, så det bemærkes, inspirerer og bliver brugt til at justere praksis.

Måden I formidler resultater og erfaringer over for medarbejdere kan have stor betydning for, om de ”fanger budskabet” og bliver motiverede for at ændre praksis. Men formidlingen skal tage højde for, at mennesker har forskellige læringsstile.

Nogle mennesker er mind’ede for tal, kolonner og tabeller, andre har nemmere ved at forstå grafer eller billeder, og atter andre forstår bedst ting, hvis de beskrives med ord.

Nogle mennesker er visuelt anlagt og skal se dokumentationen med øjnene for at viden så at sige ”ryger ind på lystavlen”, for eksempel i form af billeder eller bare ved at læse tekst og tal, andre er mere lyttende og tilegner sig bedst viden, når det bliver fortalt.

Nogle mennesker får bedst ejerskab ved at kunne ”føle”, de tilegner sig bedst viden ved at få den formidlet i form af fortællinger og cases. Med andre ord taler vi forskellige ”sprog”, det må vi tage højde for i formidlingen af de resultater, vi udleder af vores dokumentation.

Derfor er det meget vigtigt at forholde sig til, hvordan I bedst formidler dokumentation og viden – her gælder det om at bruge fantasien. I kan finde inspiration i redskabet: tre idéer til formidling.

Det er netop i formidlingen, det er muligt at gøre op med manges forestilling om, at dokumentation er kedelig. Men samtidig er det naturligvis vigtigt at forholde sig grundigt til, hvem der skal modtage viden, og hvilket formål formidlingen af viden har. Det er ikke sikkert, at det er en god ide at videregive viden i form af tegneserier til ministeriet eller forvaltningen – på den anden side: Nogle gange skal der netop noget overraskende til, hvis I vil skabe opmærksomhed.

Som led i at få ideer til, hvordan I bedst formidler resultater og erfaringer fra dokumentationen, kan I stille jer selv følgende spørgsmål.

Se også særlige opmærksomhedspunkter, som er vigtige når du formidler resultater af dokumentationsarbejdet i generelle fif til formidling