Planlæg din dokumentation

Kortlæg jeres redskaber

Hensigt: at give jer overblik over jeres dokumentationsredskaber og sikre, at der er sammenhæng i jeres dokumentation.

I laver sikkert allerede dokumentation som led i jeres daglige arbejde i indsatsen eller med projektet. I tænker måske bare ikke på det som dokumentation, der også kan bruges til læring og udvikling. Det kan for eksempel være referater, observationer, fotos fra aktiviteter og ture eller videooptagelser.

Der er ingen grund til at sætte flere nye dokumentationsaktiviteter i gang, hvis I i allerede har noget, der kan anvendes. Måske skal I blot justere eller systematisere det I allerede gør.

Uanset er det vigtigt at der er en røde tråd i jeres dokumentation. Det vil både reducere tidsforbruget og bidrage til at arbejdet med dokumentation bliver værdiskabende for både brugere, jer selv og andre aktører.

Kortlæg jeres eksisterende dokumentation. Brug for eksempel en mindmap som hjælpeværktøj til at få overblik. Se kortlægning. På den måde kan I hurtigt på et overblik over jeres dokumentation. Gennemgå derefter spørgsmålene med henblik på at udnytte de eksisterende rutiner som anvendelig dokumentation.

Find den røde tråd mellem dokumentationsredskaberne. Det kan I gøre ved at sørge for at der er sammenhæng mellem indhold og form på de forskellige dokumenter, som følger den enkelte bruger. Se find den røde tråd.

Overvej også om der kan være dokumentationsredskaber, der viser sig overflødige.