Planlæg din dokumentation

Involvér brugerne

Hensigt: at inspirere til at tilrettelægge dokumentationsarbejdet så det skaber værdi for deltagere og brugere.

Dokumentationsarbejde kan skabe værdi, fordi det kan bidrage til en forbedret indsats i forhold til den enkelte bruger eller deltager. Men den værdi kommer ikke af sig selv. Det forudsætter, at der arbejdes aktivt på at gøre dokumentation meningsfuldt for brugerne og direkte betydningsfuldt i det arbejde, der gøres sammen med brugeren. Dokumentation kan for eksempel anvendes til at skabe dialog med brugeren om mål og ansvar for egen udvikling.

  1. Overvej grundigt hvordan og hvor meget jeres brugere kan involveres i dokumentationsarbejdet (hvad evner de og hvad ønsker I?).

  2. Invitér til dialog om hvad der skal ske. Vær meget tydelig om hvad forventningerne er, og hvor meget indvirkning de får på hvilke processer. Vær ærlig!

  3. Skab sammenhæng mellem alle de dokumentationsredskaber, hvor der er fokus på brugerens mål; handleplan, personlige mapper og logbøger, personale-/teammøder. Se find den røde tråd Sørg for at målene fra handleplanen går igen i alle led. Lav sammen med brugeren en konkretisering af mål (delmål) fra handleplanen. Det er med til at kvalificere I den som redskab.

  4. Inviter løbende brugeren til samtale om dokumentationens resultater. Det kan det hjælpe brugeren til at forstå at der måles og hvorfor, og medvirker til at brugeren bliver fuldt involveret i at forstår egne mål og lærer at sætte gode mål. Se samtale med brugeren

  5. Facilitér faste pædagogiske faglige drøftelser med fokus på det I ser og oplever via dokumentationen. Se pædagogisk drøftelse