Fra viden til handling

Få overblik over jeres data

Hensigt: at give inspiration til hvilke overblikskabende spørgsmål I kan stille til jeres data, så det kan sammenfattes og gøres til udgangspunkt for faglige drøftelser.

Data i form af statistik, udfyldte spørgeskemaer, interviewnotater eller billeder forudsætter ofte lidt bearbejdning, før det fremstår på en sådan måde, at det er anvendeligt i faglige drøftelser (se eventuelt guidene kortlæg jeres redskaber og vælg relevante metoder for inspiration til, hvor data kommer fra og hvilken form de har).

Inden I kan lave faglige analyser og fortolkninger af jeres resultater er det en god idé at en enkelt eller få medarbejdere starter med at tage de objektive briller på og få ordnet jeres data. Selvom det kan være interessant – er det et stykke arbejde der tager tid. Brug redskabet overblikskabende spørgsmål.

Forskellige slags data (fra spørgeskemaer, interview, apv-undersøgelser, statusrapporter, personalemødereferater, journalnotater m.v.) tager forskellig tid at få overblik over. Typisk er det enklere at få overblik over data, hvis I kun beskæftiger sig med få temaer, kun har en enkelt datakilde, og den er kvantitativ i karakter. Det er dog ikke det samme som at advare mod kvalitative data, hvis de er mest værdifulde til at besvare de spørgsmål, I vil vide noget om.

Når I har skabt overblik kan I gå videre med den faglige analyse og fortolkning. Se guiden Lær af jeres data.