Fra viden til handling

Bring dokumentation i spil

Hensigt: at gøre dokumentation levende ved at bringe det i spil i anledninger i jeres professionelle hverdag.

I alle sociale projekter og indsatser er der forskellige anledninger og sammenhænge, hvor jeres resultater og arbejde med dokumentation kan sættes på dagsordenen. Ved at bruge anledningen skabes en naturlig udviklingskultur, hvor dokumentationen ikke er af det onde, men er en positiv måde at blive klogere på den indsats, man laver.

Dokumentation kan kan sættes i spil på mange måder – både formelt og uformelt. Det er vigtigt at gøre det på en afslappet måde frem for den løftede pegefinger eller dokumentation for dokumentations skyld. Det kan du blive inspireret til i liste over anledninger

Lederen har ansvaret for at bruge anledninger til at bringe dokumentation frem. Lederen skal vise, at det er vigtigt at dokumentere – det gode eksempel. Hvis lederen ikke ser og udtrykker det vigtige ved opgaven, kan han/hun ikke forvente, at medarbejderne udfører den. Det er derfor vigtigt, at lederen har et indgående kendskab til at der bliver dokumenteret, hvordan det bliver gjort, og hvad det skal bruges til.