Fra viden til handling

Lær af jeres data

Hensigt: at give inspiration til organisering af analysearbejdet og præsentere spørgsmål til analyse og læring.

Når I har fået overblik over jeres data, det vil sige fået tematiseret dem og fundet mønstre og niveauer og bevægelser (se guiden Få overblik over jeres data) kan I gå i gang med at analysere og vurdere på dem og dermed nyttiggøre dem i forhold til jeres praksis

Det er i analysefasen, at det bliver rigtig spændende! Det er her, I hæver jer over dagligdagen og får inspiration til at blive klogere på egen praksis, på brugernes udbytte og udvikling og på relationen til samarbejdspartnere – eller hvad I nu har lavet målinger på. Derfor er det vigtigt, at I organiserer analysearbejdet, så mange både kan bidrage og få ny viden med sig. Se organisering af analysearbejdet

I analysefasen trækker I på faglige teorier, metoder, erfaringer, holdninger og formulerede mål og succeskriterier, som bruges til at forstå og forklare de mønstre I ser i data – og som bruges til at vurdere, om det er ”godt nok”.